” گربه ها فروشی نیستند”
نمایشگاه گروهی نقاشی، تصویرسازی، طراحی، عکس، دیجیتال آرت
گردآورنده: موژان آذر
.
.
گربه ها فروشی نیستند.

این زیبارویان مرموز، باوفایان گاه بی‌وفا، میان این جهان و آن جهان…از آن هیچ‌کس و هیچ‌جا نیستند.

موژان آذر
.
.
هنرمندان: بهارگل ابراهیمی/ ایمان ایرا‌ن ‌نژاد/ وحید ایروانی/ حامد امامی/ ساناز بهشتی/ ماهنی تذهیبی/ امیرعباس ثابت مظفری/ سمیه رحمانی/ طلا رنجبران/ شیرین صادقیان/ گلریز گرگانی/ حسین مبینی/ زهرا مقصودی/ فرناز منصوری/ علیرضا ناصحی/ جمیله وفا کیش/ رضا هدایت/ حسین یکتا‌پور
.
افتتاحیه: ۴ آبان ۱۳۹۷| ۱۶ تا ۲۰
نمایشگاه تا ۱۴ آبان ۱۳۹۷| ۱۶ تا ۲۰ ادامه دارد

Leave a Reply