گالری دارگون شما را به افتتاحیه نمایشگاه تن پوش های دست دوز، آثار گیتا غلامی دعوت میکند. این تن پوش ها، تجربه جدیدی در طراحی لباس با استفاده از طرح ها و نقوش پوشش های سنتی ایران است.
تاریخ : پنجشنبه ۵ مرداد ۹۶،ساعت ۱۷تا۲۱،
آدرس: گالری دارگون، شریعتی پایینتر از حسینیه ارشاد، خیابان کوشا، کوچه بدیعی، بن بست بشردوست، پلاک

پوستر نمایشگاه:

استیتمنت نمایشگاه:

 

دارنامه نمایشگاه:

Leave a Reply