تالاب نام نمایشگاه‌ گروهی‌ اعضای‌ انجمن‌ هنرمندان‌ نقاش‌ البرز است.
و ازشما فرهیخته‌ گرامی‌ دعوت‌ می‌شود درافتتاحیه‌ نمایشگاه‌ تالاب در گالری دارگون حضور بهم رسانید.

جمعه۲۰مرداد ساعت۱۷الی۲۱

پوستر نمایشگاه:

 

استیتمنت نمایشگاه:

دارنامه نمایشگاه:

 

افتتاحیه:

Leave a Reply