دومین نشست مستندسازان با حضور فرانسوا کایا فیلمساز صاحب سبک فرانسوی به دعوت هیئت مدیره انجمن مستندسازان در گالری دارگون امروز برگزار شد.

مستندسازان

Leave a Reply