فتو آرت ۲

 

“فتو آرت ۲, ابیات”
نمایشگاه دونفره عکس – نقاشی

شهریار سیروس و پویا طالبی

افتتاحیه: جمعه, ۲۸ مهر ۹۶ ساعت ۱۶
اختتامیه: سه شنبه, ۹ آبان ۹۶

ساعات بازدید: ۱۶ الی ۲۰
“گالری شنبه ها تعطیل است”

 

استیتمنت نمایشگاه:

 

دارنامه نمایشگاه:

 

افتتاحیه:

 

 

Leave a Reply