نمایشگاه گروهی “انتزاع خویشتن”

هنرمندان:
رضا افسری، همایون تک، حسین چراغچی، رضا حسینی٬ یوسف شریف کاظمی٬ رضا عنصری، احمد منتظری رودباری

افتتاحیه: جمعه ۱۲ آبان
اختتامیه: سه شنبه ۲۳ آبان

 

استیتمنت نمایشگاه:

 

دارنامه نمایشگاه:

 

افتتاحیه:

Leave a Reply