نمایشگاه آبرنگهای شهریار سیروس با عنوان منظر ایران، ۱۵ تا ۲۲ بهمن ۹۵ در گالری هنری دارگون برگزار گردید.

Leave a Reply