مجلس داستان خوانی “درخت گلابی” اثر “گلی ترقی” | ۱۸ اسفند ۹۵ | گالری دارگون | با حضور خانم اقدامی،اعضای جهک و دوستداران هنر و ادبیات

Leave a Reply