۲۱ و ۲۲ اردیبهشت ۹۶ آخرین فرصت بازدید از نمایشگاه تاثیر گذار” این نقش ها نقاشی نیستند” | نگاهی معترض به ازدواج اجباری کودکان و رفتار صریح کودک آزاری | گالری دارگون | پیچ اینستاگرام و کانال تلگرام گالری دارگون: @daargoun

Leave a Reply