تماشا
آهن و جوش
ارتقاع: ۲۰cm
قیمت: یک میلیون و دویست هزار تومان

 

 

 

پیوند (دتایل)
سنگ و آهن
ارتفاع: ۲۰cm
قیمت: یک میلیون و دویست هزار تومان

 

 

 

پیوند
سنگ و آهن
ارتفاع: ۲۰cm
قیمت: یک میلیون و دویست هزار تومان

 

 

 

بدون عنوان
سنگ و آهن و پلکسی
ارتفاع: ۲۵cm
قیمت: یک میلیون و هفتصد هزار تومان

 

 

 

بدون عنوان
سنگ و آهن و جوش
ارتفاع: ۲۵cm
قیمت: یک میلیون و دویست هزار تومان

 

 

 

پیوند
سنگ و آهن
ارتفاع: ۱۹cm
قیمت: یک میلیون و دویست هزار تومان

 

 

 

گسست
سنگ و آهن
ارتقاع: ۲۴cm
قیمت: یک میلیون و هفتصد هزار تومان

 

 

 

بدون عنوان
سنگ و برنز
ارتفاع: ۱۱cm
قیمت: دویست و پنجاه هزار تومان

 

 

 

 

آناهیتا
سنگ و آهن و جوش
ارتقاع: حدود ۲۵cm
قیمت: سه میلیون و پانصد هزار تومان

 

 

 

بدون عنوان
سنگ و برنز
ارتفاع: ۲۰cm
قیمت: یک میلیون و هفتصد هزار تومان

 

Leave a Reply