نقاشی جلال الدین مشمولی

نمایشگاه “در ستایش درخت”

گالری" دارگون" به حرمت پیوند دیرینه ی درخت و انسان، بهار فعالیت خود را در ماه "اسفند" و با نمایش 50 اثر از 50 نقاش با موضوع درخت، آغاز می کند.