اشعار هایکو عباس کیارستمی

مجموعه شعر “باد و برگ” اثر عباس کیارستمی

این قطغات، گزیده ای از مجموعۀ اشعار "باد و برگ" عباس کیارستمی است که برای دسترسی هنرمندان علاقه مند به شرکت در نمایشگاه چاپ دستی بطور موقت در سایت دارگون قرار داده شده اند.     1 از ستم رو...