دارنمای بیست و یکم

قجری جات | ترکیب مواد روی بوم | آثار می سم نژادرسولی | گالری دارگون | تا 9 خرداد 96 | پیج اینستاگرام و کانال تلگرام گالری دارگون: @daargoun ...

دارنمای بیستم

قجری جات | میناکاری روی نقره | آثار فاطمه دولت آبادی | گالری دارگون | تا 9 خرداد 96 | پیج اینستاگرام و کانال تگرام گالری دارگون: @daargoun ...

دارنمای نوزدهم

قجری جات | نقاشی و لعاب روی بشقاب های سفالی | آثار سمیرا دریا | گالری دارگون | تا 9 خرداد 96 | پیچ اینستاگرام و کانال گالری دارگون: @daargoun ...

دارنمای هجدهم

۲۹ اردیبهشت 1396، نمایشگاه قجری جات در گالری دارگون آغاز میشود. | پیچ اینستاگرام و کانال تگرام گالری دارگون: @daargoun ...

دارنمای هفدهم

۲۹ اردیبهشت 1396، نمایشگاه قجری جات در گالری دارگون آغاز میشود. | پیچ اینستاگرام و کانال تگرام گالری دارگون: @daargoun ...

دارنمای شانزدهم

۲۹ اردیبهشت 1396 همراه با حضور در انتخابات, نمایشگاه قجری جات در گالری دارگون آغاز میشود. | پیچ اینستاگرام و کانال تگرام گالری دارگون: @daargoun ...

دارنمای پانزدهم

نمایشگاه "قجری جات" | 29 اردیبهشت تا 9 خرداد ماه 1396 | گالری دارگون | پیج اینستاگرام و کانال تگرام گالری دارگون: @daargoun ...

دارنمای چهاردهم

نمایشگاه "قجری جات" | بزودی در گالری دارگون | اردیبهشت ماه 1396 | پیج اینستاگرام و کانال تگرام گالری دارگون: @daargoun ...

دارنمای سیزدهم

فروش ویژۀ دارگون از 5 اردیبهشت 96 | نقشهایی که نقاشی نیستند از 15 اردیبهشت 96 | قجری جات از 29 اردیبهشت 96 در گالری دارگون ...

دارنمای دوازدهم

مجلس داستان خوانی "درخت گلابی" اثر "گلی ترقی" | 18 اسفند 95 | گالری دارگون | با حضور خانم اقدامی،اعضای جهک و دوستداران هنر و ادبیات ...