سیما افتخاری راد

نمایشگاه “این نقش ها نقاشی نیستند” آثار سیما افتخاری راد

نمایشگاه آثار نقاشی خانم سیما افتخاری راد با نگاهی اجتماعی درباره ازدواج کودکان است. نگاهی معترض به ازدواج اجباری کودکان و رفتار صریح کودک آزاری. افتتاحیه : جمعه 15 ازدیبهشت ساعت 4 تا 8 عصر همه روزه بجز ش...