نمایشگاه “قجری جات” در گالری دارگون

افتتاحیه: ۲۹ اردیبهشت – ساعت ۱۷ تا ۲۱

بازدید: همه روزه تا ۹ خرداد ۹۶ – (گالری شنبه ها تعطیل است)

آثاری از : سمیرا دریا، فاطمه دولت آبادی ، می سم نژاد رسولی، علیرضا جوادی

قجری جات

 

دارنامه نمایشگاه:

Leave a Reply